ČLANSTVO

Sukladno odredbama Statuta Upravni odbor MRK „ČAKOVEC“ donio je odluku o iznosu članarina za članove. Za redovne članove ona iznosi 400,00 kn, a za potpomažuće 200,00 kn. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da ispune pristupnicu za članstvo i istu ili donesu osobno na adresu kluba ili popunjenu pošalju na e-mail: mrk-cakovec@mrk-cakovec.hr

Iz Statuta MRK „ČAKOVEC“

„Redovni član je poslovno sposobna osoba koja aktivno sudjeluje u ostvarenju ciljeva kluba te ima pravo i dužnosti birati i biti biran u organe kluba. Odluku o pristupanju u članstvo donosi Upravni odbor temeljem podnesene pristupnice. Pravna osoba, član kluba, imenuje svog predstavnika ovlaštenog za zastupanje.“

„Potpomažućim članom može postati osoba, simpatizer kluba, bez prava i dužnosti biranja u tijelima kluba. Odluku o pristupanju u članstvo donosi Upravni odbor temeljem podnesene pristupnice.“

Iz Zakona o udrugama

Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.